แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อุปมาอุปมัย ข้อ 01-50 อำนวยการ สตม ปราบปราม

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ สตม ปราบปราม ตชด
กดพักเพื่อนอ่านโจทย์ กดเล่นเพื่ออ่านโจทย์ต่อไป
อุปมาอุปมัยข้อ 01-10 แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ ปราบปราม

อุปมาอุปมัยข้อ 11-20 แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ ปราบปราม

อุปมาอุปมัยข้อ 21-30 แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ ปราบปราม

อุปมาอุปมัยข้อ 31-40 แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ ปราบปราม

อุปมาอุปมัยข้อ 41-50 แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ ปราบปราม