แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 1-80

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ สตม ปราบปราม ตชด
กดพักเพื่อนอ่านโจทย์ กดเล่นเพื่ออ่านโจทย์ต่อไป
วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 1-10

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 11-20

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 21-30

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 31-40

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 41-50

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 51-60

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 61-70

วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 71-80