สรุปคะแนนในการสอบวันที่ 5 พย 2560


– กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
อำนวยการ อก.5 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 122 คะแนน ต่ำสุด 90 คะแนน
สายงานสอบสวน สส.1 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 128 คะแนน ต่ำสุด 103 คะแนน
พลขับ พข.10 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 108 คะแนน ต่ำสุด 90 คะแนน
– สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ตม.6 (ชาย) คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 124 คะแนน ต่ำสุด 90 คะแนน
ตม.7 (หญิง) คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 125 คะแนน ต่ำสุด 100 คะแนน
– สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
สายช่างคอมพิวเตอร์ ทส.9 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 119 คะแนน ต่ำสุด 90 คะแนน
สายช่างไฟฟ้า ทส.8 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 // 106 คะแนน ต่ำสุด 91 คะแนน