รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา

1. ประกาศรับสมัคร 24 – 28 พ.ย. 60
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.policeadmission.org/ เท่านั้น 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 60
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน 12 ม.ค. 61
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 61
(โปรดติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครอย่างเป็นทางการ
ได้ที่ http://www.policeadmission.org ) เร็วๆ นี้
เครดิต ข่าวและภาพจากกองการสอบ