กำหนดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา และคุณสมบัติเบื่องต้น

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา และคุณสมบัติเบื่องต้น
จำนวน 5,000 อัตรา (โปรดติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครอย่างเป็นทางการ
ได้ที่ http://www.policeadmission.org ) เครดิตข่าวและภาพจากกองการสอบ